RÚBRICA CARPETA D’APRENENTATGE

Tipus / Tipo de material

Editorial

0Loading...

Descripció / Descripción

La rúbrica pot ajudar als docents a compartir criteris per avaluar la qualitat de les carpetes d’aprenentatge de l’alumnat. La idea central és que l’alumne -tot fent la carpeta- aprengui, no que aprengui a fer carpetes. Pot servir, també, per compartir amb els alumnes els criteris d’avaluació de les carpetes. La rúbrica contempla cinc apartats, que es corresponen amb els següents temes: objectius, estructura, materials, evidències de l’aprenentatge i cloenda.

No Title

No Description

Descarrega / Descarga

Comparteix aquest/ comparte este material

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email