Política de copyright


Queixes sobre el contingut publicat en el lloc web de Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya

Respectem els drets de propietat intel·lectual aliens i desitgem oferir un lloc web que no infringeixi aquests drets. Les nostres Condicions d’ús requereixen que la informació publicada pels seus usuaris sigui precisa, lícita i que no infringeixi els drets de terceres parts. Per tal de promoure aquests objectius, la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya disposa d’un procediment de presentació de queixes sobre els continguts publicats pels nostres usuaris (en trobareu la descripció a continuació) i procedirà a retirar immediatament tot aquell material publicat a la webteca inclusiva quan es demostri que s’han vulnerat els drets d’autor d’una persona, empresa o institució.

Amb independència que permetem o no l’accés o que eliminem el contingut, la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya pot fer un intent de bona fe de reexpedir la notificació per escrit, incloent les dades de contacte de qui fa la reclamació, a l’usuari que va publicar el contingut o prendre altres mesures raonables per notificar a l’usuari que la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya  ha rebut notificació d’una suposada infracció de drets de propietat intel·lectual o d’altres continguts. La nostra política permet, en circumstàncies adequades i a la nostra discreció, inhabilitar o tancar comptes d’usuaris, o grups depenent del cas, que infringeixin els drets d’altres persones, o els qui d’una altra manera publiquin continguts il·lícits.

Qualsevol notificació d’oposició que es presenti ha de ser veritable i presentada sota pena de perjuri. Es podran derivar responsabilitats personals d’una notificació falsa o d’una notificació d’oposició. Per això, et recomanem que sol·licitis l’assessorament d’un assessor jurídic abans de presentar una notificació o una notificació d’oposició.


Queixes sobre infraccions del dret d’autor

Notificació per infracció del dret d’autor

La Coordinadora Síndrome de Down de ha establert un procediment per rebre notificacions escrites per infraccions reclamades i ha designat a un professional encarregat de rebre les notificacions per infraccions de drets d’autor. Si creus de bona fe que s’ha infringit el teu dret d’autor, pots presentar una comunicació escrita que contingui:

1 – Signatura electrònica o a mà de la persona autoritzada per actuar en representació del titular del dret d’autor.

2 – Descripció del treball protegit pel dret d’autor que es reclama que ha estat infringit.

3 – Descripció especificant la localització en el nostre lloc web del material que reclames que s’està infringint.

4 – La teva adreça física i de correu electrònic o el teu número de telèfon.

5 – Una declaració on de bona fe manifestis que l’ús en disputa no està autoritzat pel titular del dret d’autor, el seu agent o la llei.

6 – Una declaració on manifestis sota pena de perjuri que la informació remesa en la teva notificació és precisa i que ets el titular del dret d’autor o que estàs autoritzat per actuar en nom del titular d’aquest dret.

Pots enviar la teva notificació a l’adreça de correu electrònic webteca@sindromedown.cat, o bé per correu postal a:

COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA
C.I.F.: G25552951
Adreça: C/Pere Vergés 1, office 7-8, 08020 Barcelona

 

Notificació d’oposició

Si creus que s’ha presentat contra tu indegudament una notificació per infracció del dret d’autor, pots presentar una notificació d’oposició, d’acord a les seccions 512(g)(2) i (3) de la Llei de Dret d’Autor de l’Era Digital. Pots presentar una comunicació escrita que contingui:

1. La teva signatura a mà o electrònica.

2. La identificació del material que s’ha eliminat o l’accés del qual s’ha impedit.

3.  declaració on manifestis sota jurament que de bona fe creus que el material va ser eliminat o es va impedir l’accés al mateix per error o es va identificar de manera errònia;

4. El teu nom complet, adreça postal i correu electrònic. Per favor, envia la teva notificació d’oposició a l’Agent del Dret d’Autor de la Coordinadora Síndrome de Down a través del nostre correu electrònic o per correu postal a l’adreça especificada anteriorment.