Educació/Educación formal: Infantil

Activitats d’atenció i numeració

Aquest material es tracta d’un document on es pot treballar l’atenció. El nivell de lectoescriptura pot ser baix ja que l’important és la comprensió i la relació de la imatge amb el model. Està molt ben pensat per treballar amb nens i nenes l’associació de conceptes. Descarrega / Descarga atencion-colorear-igual-modelo-otono-1 (4 MB)

DESCRIPCIÓ DE LA MEVA FAMÍLIA

Adaptació del material: ¿Cómo es mi familia? de PEDAGO¿QUÉ? (Nerea Riveiro) Descarrega / Descarga descripciofamilia (561 kB)

POTATO EN IMATGES 3 FORMES DE TREBALLAR

3 FORMES DE JUGAR POT JUGAR-HI TOTHOM FÀCIL D’ADAPTAR PER FOMENTAR: PERCEPCIÓ, LLENGUATGE I COMPRENSIÓ Descarrega / Descarga potato_en_imatges (2 MB)

Dossier de lectura global

Consta d’un dossier de vocabulari amb suport visual (imatges d’ARASAAC) estructurat en diferents temàtiques (alimentació, parts del cos, animals….). Descarrega / Descarga INDICACIONS-i-ACTIVITATS (640 kB)

Iniciació a la lecto-escriptura

Consta d’un dossier de vocabulari amb suport visual (imatges d’ARASAAC) estructurat en diferents temàtiques (alimentació, parts del cos, animals….). Es poden descarregar dos models: Dossier amb lletra de pal sense adjectius Dossier amb lletra lligada i adjectius (seguint indicacions mètode troncoso) Descarrega / Descarga dossier-lletra-pal (5 MB)

FRASES MANIPULATIVES

Material per a representar situacions i crear frases contextualitzades. Creació de frases de 3 termes sense articles i de 3 termes amb articles. Es poden crear frases més senzilles o simplement buscar verbs o paraules concretes amb relació a la imatge. Descarrega / Descarga explicacio (2 MB)materialsituacionsicares (2 MB)materialestructurafraseiparaules (400 kB)