Banc de recursos educatius per a la diversitat d'alumnes i aprenentatges

Què és la webteca inclusiva?

La webteca inclusiva és un banc de recursos educatius per atendre la diversitat d’alumnes i d’aprenentatges en qualsevol context educatiu. Un lloc per compartir materials i coneixements.
Es tracta d’una font de consulta i d’intercanvi de material, experiències, dubtes, inquietuds, articles d’interès… obert a mestres, professors, entitats socials, mares i pares, i en general a qualsevol persona que tingui la motivació, l’interès i/o el deure d’atendre alumnes diversos en qualsevol context, ja sigui formal i no formal.

Estratègies

Metodologies i estratègies per a una escola inclusiva

L’escola inclusiva és aquella en la qual professorat i alumnat valoren i aprecien la diferència. És aquella en la que els i les alumnes, per diversos que siguin, aprenen i es desenvolupen junts fins al màxim de les seves possibilitats sense la necessitat de que  aquestes siguin les mateixes per a tots, és a dir, que es tracta d’una escola de màxims i no de mínims comuns.

adaptació curricular

L’adaptació curricular

Són tots aquells ajustaments o modificacions que s’efectuen en els diferents elements de la proposta educativa (objectius, blocs de continguts, seqüències de continguts de les diferents àrees, criteris d’avaluació, activitats d’ensenyament-aprenentatge i ajudes personals i materials) desenvolupades per un alumne per tal de respondre a les seves necessitats educatives.

Els fòrums més recents

Consulta als nostres experts els teus dubtes o inquietuds i comparteix amb altres famílies les teves experiències.